Etiikka.fi ja henkilötiedot Journalisti-lehdessä

Journalisti-lehti esitteli Etiikka.fi -sivuston sen tuoreimmassa numerossa 7/2014 (22.5.2014).

Lehti kiinnitti erityistä huomiota kirjoitukseen, jossa käsittelin netin uutisarkistojen ongelmallisuutta henkilötietolain näkökulmasta. Tapaus tuli esille EU-tuomioistuimen tuoreen Googlen hakutuloksia koskevan päätöksen yhteydessä.

Tilanne onkin mielenkiintoinen.

Sanomalehti tai uutinen ei sellaisenaan muodosta henkilörekisteriä. Netin uutisarkisto kuitenkin näyttäisi muodostavan henkilötietolaissa tarkoitetun rekisterin: se sisältää henkilöä koskevia tietoja helposti haettavassa muodossa.

Vuoteen 2010 asti henkilötietolaissa oli säädös, jolla lain ulkopuolelle rajattiin pelkistä julkaistuista uutisista muodostuva rekisteri. Säädös oli kuitenkin ristiriidassa EU:n henkilötietojen käsittelyä koskevan direktiivin kanssa, ja se poistettiin.

Netin uutisarkistot Suomessa voivat näin olla monesti lainvastaisia. Kuka tahansa voi esittää niitä koskevia henkilötietolain mukaisia vaatimuksia.

Arkistojen laillisen aseman selventämiseksi henkilötietolaissa tulisi säätää siitä, millaisia henkilöä koskevia tietoja uutisarkistot voivat sisältää. Direktiivin valossa säädöstä ei voi tehdä summittain jättämällä arkistot kokonaan pois henkilötietolain soveltamisalasta.

Lainsäätäjän on aidosti puntaroitava sananvapauden ja yksityisyyden välillä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *