Viestinnän etiikka

Ammattimainen viestintä on eettisiä kysymyksiä pullollaan.

Organisaation viestinnän suurimmat kriisit ovat taustaltaan lähes aina eettisiä: jotakin on tehty väärin. Miten eettisiä ongelmia voidaan välttää – ja miten viestintä ei aiheuta niitä omalla toiminnallaan?

Markkinointi pyrkii jatkuvasti löytämään uusia muotoja – ja koettelee samalla oikean ja väärän rajoja. Onko markkinoinnin etiikka tulossa tiensä päähän? Kuinka pitkälle mainoksessa voi mennä?

Viestinnällä pyritään myös vaikuttamaan päätöksentekoon. Vaikuttajaviestintä eli lobbaus on viestintää yhteiskunnan päätöksentekijöille asiakkaan lukuun. Lobbauksen etiikka ja avoimuus herättää keskustelua. Millaisella viestinnällä päätöksentekijän ja yleisön mielipiteisiin on lupa vaikuttaa?

Artikkelit

Etiikka organisaation ydinosaamisena – Etiikkaa ei enää voi pitää vastuullisuusraportin alaviitteenä tai strategian korulauseina. Se kuuluu jokaisen organisaation ydinosaamiseen. Parhaassa tapauksessa eettiset periaatteet toimivat ankkureina, joiden ympärille viestinnän strategiaa ja organisaation toimintatapoja on mahdollista rakentaa, kirjoittaa Henrik Rydenfelt.

Kohti parempaa viestintäkulttuuria – Millaista on hyvä viestintäkulttuuri? Miten ammattimaisen viestijän pitäisi hahmottaa oma roolinsa sen osana ja edistäjänä? Viestinnän ja sen etiikan teorioita puntaroivat Elisa Juholin ja Henrik Rydenfelt.

Milloin ja miksi valehteleminen on väärin? – Valehtelua pidetään useimmiten eettisesti vääränä, mutta joskus se lienee myös sallittua. Henrik Rydenfelt selvittää, mitä valehtelu on ja mitä etiikan eri suuntaukset siihen suhtautuvat.

Viestinnän etiikan perusteita – Miten viestintää arvioidaan etiikan kannalta? Henrik Rydenfeltin lyhyt esitys viestinnän tiedollisista ja toiminnallisista arvoista ja normeista.