Etiikan teoria

Miten meidän tulisi toimia?

Metaetiikka tarkastelee eettisen kielenkäytön luonnetta ja sen sisältämiä oletuksia maailmasta. Onko vääryys tai oikeus olemassa samalla tavalla kuin pallon pyöreys? Vai pyrkiikö eettinen väite lainkaan kuvaamaan maailmaa?

Normatiivinen etiikka esittää teorioita siitä, millaiset teot ovat oikein tai väärin. Teoriat pyrkivät olemaan systemaattisia ja kattavia: niiden valossa voidaan eettisesti arvioida mitä tahansa tekoa tekoa tai toimintamallia.

Soveltava etiikka puolestaan pyrkii tarkastelemaan rajattuja toimintoja tai yksittäistä toimintaa etiikan teorioiden valossa.

Mihin etiikan teoriat perustuvat? Niiden pitävyyden perustana on pidetty milloin ihmisen olemusta, jumalallista määräystä, ihmisille yhteistä järkeä tai meille kaikille tyypillisiä haluja ja tunteita.

Mutta ehkä etiikka voi olla myös tiede, joka perustuu mahdollisuudelle korjata myös eettisiä käsityksiämme kokemuksen valossa.

Artikkelit

  • Oikean ja väärän teoriat – Henrik Rydenfeltin erittäin lyhyt katsaus etiikan teoreettisiin pääsuuntauksiin sekä niihin perustuvaan eettisen arvioinnin menetelmään.
  • Filosofia – normatiivinen tiede  Filosofit eivät ole saavuttaneet  yksimielisyyttä siitä, mitä filosofia on luonteeltaan.  Erityistieteiden menestys kyseenalaistaa sen, onko filosofeilla edes esittää sellaisia kysymyksiä, joihin tiede ei osaisi vastata. Henrik Rydenfelt väittää, että filosofia voi olla tiedettä: normatiivista tiedettä, joka tutkii sitä, miten asioiden tulisi olla.
  • Etiikan kolme vaihtoehtoa –  Ovatko eettiset kantamme rationaalisesti tai objektiivisesti arvioitavissa? Filosofit ovat pitäneet lähes itsestään selvänä, ettei etiikka voi olla tiedettä.  Mutta näille David Humen ja Immanuel Kantin jalanjäljille on kolmaskin vaihtoehto, Henrik Rydenfelt esittää.