Tutkimusetiikka

Tieteellinen tutkimus edellyttää tieteen etiikkaa. Tutkimustulosten luotettavuus edellyttää tieteen hyvien käytäntöjen tuntemista ja noudattamista. Tieteellisen toiminnan yleinen hyväksyttävyys vaatii, että eettiset näkökohdat otetaan huomioon.

Tieteen hyvät käytännöt ovat pitkälti vakiintuneet, ja niiden tunteminen kuuluu tutkijankoulutukseen. Uudet tutkimuksen muodot ja mahdollisuudet synnyttävät kuitenkin uusia kysymyksiä.

Miten digiajan tutkija kerää aineistonsa ja kunnioittaa tutkimuskohteidensa yksityisyyttä? Miten verkostoituva tutkija tuo riittävästi esiin sidonnaisuutensa sekä toisten työn osuuden tutkimuksen synnyssä? Mitä on tulevaisuuden tutkijan etiikka?

Artikkelit

Sosiaalinen media ja tutkijan etiikka – Sosiaalisen median käyttö tutkimuksen eri vaiheissa on yleistynyt nopeasti sekä tieteessä että yrityksissä. Miia Kosonen, Salla-Maaria Laaksonen, Henrik Rydenfelt ja Anja Terkamo-Moisio esittelevät eettisiä näkökohtia, joita sosiaalista mediaa käyttävän tutkijan on otettava huomioon.

Kuka on tulevaisuuden tutkija? – Kun koneet jonakin päivänä suorittavat suuren osan myös tutkijan työstä, mikä jää ihmisen rooliksi, kysyy Henrik Rydenfelt.