Blogien yhteinen etiikka?

Blogisivusto Blogaaja.fi sulki eilen kansanedustaja Maria Tolppasen blogin.

Sivuston esittämien perustelujen mukaan Tolppanen oli käyttänyt blogiaan ”ihmisryhmiin kohdistuvan vihan lietsomiseen” julkaisemalla blogissaan vääristeltyjä käsityksiä sekä ilmaissut tukensa ”uusnatsien ja väkivaltarikoksista tuomittujen henkilöiden johtamille rasistisille katupartioille”.

Blogisivustoilla on yleensä käyttöehtojen mukaan oikeus sulkea asiattomaksi tai lainvastaiseksi katsomaansa sisältöä julkaisevat blogit, usein ilman ennakkovaroitusta. Tämän myös Blogaaja.fi toteaa käyttöehdoissaan.

Käyttöehtojen viittaukset mahdollisiin lainvastaisuuksiin ja kiellettyyn sisältöön ovat kuitenkin usein epämääräisiä. Kuten Tolppasen tapaus osoittaa, ne johtavat helposti  erimielisyyksiin sääntöjen tulkinnasta ja asiattoman sisällön luonteesta. Nyt kansanedustaja vaatii vuorostaan Blogaaja.fi -sivustolta tarkempia perusteluja kirjoitustensa sisällön ongelmista.

tolp-blog

Ongelmilta vältyttäisiin, jos käyttöehdot sisältäisivät vähemmän tulkinnoille alttiin eettisen ohjeistuksen. Mutta millaisia ohjeita eri blogisivustoilla ja -medioilla on tarjolla?

Blogien salainen etiikka

Toteutin viime vuoden lopulla blogimedioiden eettisiä ohjeistuksia koskevan kyselyn. Siihen vastasi 14 blogimedian toimittajaa tai tuottajaa, jotka edustavat 20 eri blogimediaa.

Tulokset – jotka julkistetaan kokonaisuudessaan myöhemmin – kuvastivat blogien eettisten ohjeistusten hajanaisuutta.

Moni blogi ilmestyy Journalistin ohjeisiin sitoutuneen median osana, ja sanoma- ja aikakauslehdillä on usein lisäksi omia bloggaajille tarkoitettuja ohjeistuksiaan. Suurin osa suomalaisista blogeista on kuitenkin itsenäisillä blogisivustoilla tai -alustoilla, joiden eettinen ohjeistus on usein vähäistä tai sitä ei ole.

Toinen, melko yllättävä havainto oli, että blogimediat eivät useimmiten julkaise eettisiä ohjeitaan tai muita ohjeistuksiaan yleisölle. Harva blogimedia halusi antaa ohjeitaan edes tutkijoiden käyttöön.

Kaikille saatavilla oleva eettinen ohjeistus mahdollistaisi yleisön toiminnan bloggaajien ja blogimedian arvioijina.

Ammattimaisen bloggaajan ja blogimedian väliset sopimukset ovat usein tarkkaan varjeltuja liikesalaisuuksia. Julkisten eettisten ohjeiden ei kuitenkaan tarvitse kattaa näiden sopimusten sisältöä. Niissä olisi kyse lähinnä bloggaajan ja blogimedian vastuusta yleisöön ja kolmansiin osapuoliin nähden.

Kohti yhteisiä ohjeita

Kysely osoittaa, että suomalaisella blogikentällä on aitoa kiinnostusta yhdenmukaistaa bloggaajien eettistä ohjeistamista.

Sitoutuminen Journalistin ohjeisiin on yksi tapa järjestää eettinen ohjeistus myös niissä blogimedioissa, jotka eivät ole journalistista sisältöä tuottavien medioiden osia. Ohjeita ei kuitenkaan ole suunniteltu bloggaamiseen, eivätkä ne sen erityispiirteisiin useinkaan sovellu.

Suurin osa blogipalvelujen toimittajista ja tuottajista olikin sitä mieltä, että blogien sisällölle ja toiminnalle olisi hyvä laatia yhteiset pelisäännöt tai suositukset, joiden toteutumista arvioitaisiin kunkin palvelun sisällä.

Yhteiset säännöt tai suositukset helpottaisivat sekä bloggaajan ja blogimedian työtä ja estäisivät erimielisyyksiä. Ne myös tarjoaisivat yleisölle mahdollisuuden arvioida bloggaajien toimintaa heidän itse hyväksymiensä ohjeiden valossa.

Kansainvälisesti kyse olisi samankaltaisesta hienosta harvinaisuudesta kuin journalistien kattavassa itsesäätelyssä. Yhtenäistämällä bloggaamisen hyviä käytäntöjä Suomella olisi mahdollisuus olla edelläkävijä myös sosiaalisen median etiikassa.

3 kommenttia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *