Maisteriseminaari 2021-22

Henrik Rydenfelt, Helsingin yliopisto

Aikataulu

  • Ennakkotiedot ohjaajalle viimeistään 10.9.2021
  • Alkutapaaminen 14.9.
  • Tutkimussuunnitelmat 5.10. ja 12.10.
  • Teoreettinen tausta ja aiempi tutkimus 23.11. ja 7.12.

Tapaamiset tiistaisin klo 16.15-. Töiden palautus sähköpostilla koko ryhmälle viimeistään edeltävänä perjantaina. Aikataulu täsmennetään alkutapaamisessa.

Zoom: https://helsinki.zoom.us/j/66315504048?pwd=Y2paZVdDL3hLdjdhaVhIaTF2bk1CUT09

Työparityöskentely

Työparit kommentoivat toistensa töitä keskusteluissa sekä koostavat ryhmän keskusteluista kirjallisen palautteen työn tekijälle ja ohjaajalle. Ohjaaja lisää huomionsa ja lähettää kokonaisuuden työn tekijälle.

Työvaihe 1: tutkimussuunnitelma

Perehdytään omaa alustavaa kysymystä koskevaan kirjallisuuteen ja niissä käytettyihin menetelmiin sekä mahdolliseen tällä aikataululla saatavaan aineistoon. Pidetään mielessä tutkielmien arviointiohjeet ja -kriteerit.

Tämän pohjalta esitellään lyhyesti (2–5 sivua): 

  1. Tutkimuskysymykset ja (mahdolliset) hypoteesit
  2. Asemointi tutkimuskirjallisuuteen
  3. Tuleva aineisto ja menetelmät
  4. Mahdolliset odotetut johtopäätökset

Tutkimuskysymyksiä voi olla ehdolla useita. Samoin erilaisia aineiston keräämisen ja analysoinnin tapoja voi ehdottaa. Tutkimussuunnitelman käsittelyn tarkoitus on saada työ vauhdilla käyntiin ja tutkimuskysymys lähelle lopullista.

Työvaihe 2: teoreettinen tausta ja aiempi tutkimus

Esitellään tutkimuksen pohjana oleva teoreettinen tausta ja aiempi tutkimus (gradun teoriapohjaa kuvaava osio). Kirjallisuuden tarkastelun on tyypillisesti tarkoitus johtaa (alustavien) tutkimuskysymysten esittelyyn. Mikäli myös muista osioista on alustavia sisältöjä valmiina, ne on hyvä esitellä samassa yhteydessä.

Työvaihe 3: aineistot, menetelmät ja analyysi

Esitellään tutkimuksen aineistot ja niiden keräämistapa sekä menetelmät (tutkielman aineistot ja menetelmät kuvaava osio) sekä analyysi (tulokset kuvaava osio). Mikäli muista osioista on (päivitettyjä) sisältöjä valmiina, ne on hyvä sisällyttää.

Materiaaleja

Huomioita ja työtapoja:

Malleja: