Tag Archives: tasapuolisuus

Yksilöinti ja sen ongelmat

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditEmail this to someone

Journalisteilla on tärkeä tehtävä tuoda esiin yhteiskunnallisia epäkohtia ja epäeettistä toimintaa. Tässä voidaan kuitenkin syyllistyä ylilyönteihin yksilöimällä kritiikki liiaksi yhteen toimijaan.

Väärää toimintaa ei voi kuitata toteamalla, että samoin toimivat muutkin. Kritiikissä journalistin tulisi kuitenkin noudattaa tasapuolisuutta. Lisäksi on mietittävä viestistä aiheutuvia seurauksia. Lue lisää

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditEmail this to someone

Tasapuolisuus – hyvä renki, huono isäntä

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditEmail this to someone

Suomenkin kokoiseen maahan mahtuu monenlaisia ääniä ja arvoja, jotka tärkeistä asioista keskusteltaessa ajautuvat usein törmäyskurssille.

Journalismilta vaaditaan tasapuolisuutta erilaisten näkemysten välillä. Tasapuolisuus ei kuitenkaan voi olla journalismin tiedollinen päämäärä, jos perimmäinen tavoite on tiedonhankinnan objektiivisuus ja totuudenmukaisuus. Lue lisää

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditEmail this to someone